NickyGumbel.nl

  

Bestel nu: Een kwestie van leven, Nicky Gumbel

Bestel dit boek nu op de
webwinkel van het Friesch Dagblad:

Een kwestie van leven, Nicky Gumbel       € 13,50

 

Kennismaken met het christelijk geloof

Heeft het leven zin? Komt er nog iets na de dood? Als God er is, waar is Hij dan? Wat weet je eigenlijk over Jezus? En wat kan Hij voor ons betekenen? Allemaal vragen. Nicky Gumbel gaat ze niet uit de weg. Hij komt met eerlijke antwoorden, in een taal die iedereen kan begrijpen.

Het christelijk geloof 'saai, onwaar en achterhaald'? Integendeel! Het is avontuur. Gumbel wijst de weg naar een authentiek geloof, dat in deze tijd verrassend veel te zeggen heeft.Nicky Gumbel studeerde rechten in Cambridge en theologie in Oxford. Hij werkte enkele jaren als advocaat en is inmiddels al weer jaren een van de predikanten van een Anglicaanse kerk in Londen: de Holy Trinity Brompto
n.